Mustafa Şentop: Karabağ üzere Cammu ve Keşmir sıkıntısında de adalet inşa edilecek

TBMM’nin konut sahipliğinde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Liderleri İkinci Toplantısı, TBMM Lideri Şentop, Azerbaycan Ulusal Meclisi Lideri Sahiba Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclis Lideri Asad Kaiser’in iştirakiyle İstanbul’da bir otelde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Şentop, üç ülke ortasındaki ilgilerin rastgele bir üç ülke ortasındaki münasebetler üzere olmadığını belirterek, bunun kardeşlik bağı, ortak tarih, ortak kültür ve ortak din ile daima beslenerek ve güçlenerek pek az millet ve ülkenin ulaşabileceği bir düzeye geldiğini söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın, İslam dünyasının en büyük demokrasilerinden üçü olarak ön plana çıktığını vurgulayan Şentop, bugün üç ülkenin ve halklarının kalplerinin her zamankinden daha yakın bir biçimde attığını lisana getirdi.

Şentop, üç ülke ortasındaki esaslı alakaları tanımlarken “dostluk ve kardeşlik” sözlerinin dahi yetersiz kaldığını kaydederek, “Bizler sevinci ortak, açısı ortak, memnunluğu ortak milletleriz. Ülkelerimiz ve halklarımız ortasındaki müstesna ilgiler, güç vakitlerde ve ulusal davalarımızda birbirimize verdiğimiz takviyeyle kendini tam manasıyla ispat da etmiş bağlantılardır.” dedi.

– “TARİHİN AKIŞININ DEĞİŞMEYE BAŞLADIĞI GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”

Tarihin akışının değişmeye başladığı günlerden geçildiğini lisana getiren Şentop, savaşlar, çatışmalar, katliamlarla geçen 20. yüzyılın siyasi, tüzel ve ekonomik istikrarlarının bozulduğunu kaydetti.

Şentop, bu periyodun istikrarsızlıklarına tahlil üretmek üzere ortaya çıkan kurumların fonksiyon göremez hale geldiğini aktararak, “Uluslararası kurumlar ve tezleri, bütün bir dünya ve insanlık için argüman ettikleri barış, taban refah ve insanca yaşama kurallarını üretemediler. İkili standartla hareket etme hastalığına düçar olan bu kurumların düzmece çıkışları artık çok daha göze batar hale geldi. Birtakım ülkelere Birleşmiş Milletler kararlarına uymadıkları için müdahale edilirken, onlarca Birleşmiş Milletler kararını tanımayan, dünya ile alay edercesine bu kararları ihlal eden ülkelere kimse sesini çıkartmadı. Bu cins ikili standartlı yaklaşımlar memleketler arası kuruluşların ve platformların güvenilirliğini aşındırmış ve sonunda tüketmiştir.” diye konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu durumu “dünya beşten büyüktür” itirazıyla tabir ettiğine dikkati çekerek, “Şimdi karşı karşıya olduğumuz durum, milletlerarası siyasetin ve global sıkıntıların ele alınmasında mevcut örgütlerin dinamik ve gerçek kurumlara dönüştürülmesi gerektiği gerçeğini bir defa daha gün yüzüne çıkarmış, dertlerimizin ve çağrılarımızın haklılığını teyit etmiştir.” değerlendirmesini yaptı.

TBMM Lideri Şentop, bu noktada Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye birlikteliğinin her seviyede olduğu üzere parlamentolar seviyesinde de kurulan bu üçlü sistem ile ortaya çıkmasının, salgın sonrası devirde tekrar inşa edilecek global sistemin hak, adalet, insaniyet ve hürriyet ölçüleriyle bütün insanlığa yarar sağlayacak formda yazılmasına, aleme yeni bir nizamın mümkün olduğunun gösterilmesine hizmet edeceğini söyledi.

– “EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE EHEMMİYET GÖSTERİYORUZ”

Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye’nin hak, adalet, insaniyet ve hürriyet için söyleyecek ve insanlığın kaygılarına derman olacak çok kelamının olduğunu belirten Şentop, memleketler arası güvenlik, refah ve huzurun temini noktasında yükümlülüklerini üstlenen ve bunu layıkıyla yerine getirme çabasındaki ülkelerin birlikteliğinin yalnızca bölgenin değil bütün dünyanın güvenlik ve istikrarına her daim katkı sağlayacağını tabir etti.

Asya kıtasının global siyaset ve iktisatta yükselen güç olması sebebiyle 21. yüzyılın “Asya Yüzyılı” olarak isimlendirildiğini belirten Şentop, dünyanın jeopolitik ve ekonomik tartı merkezinin süratle Asya’ya hakikat kaydığını, Asya kıtasının her bölgesinde etkileyici bir kalkınma ve gelişim süreçleri yaşandığını anlattı.

Şentop, Asya ve Avrupa kıtalarının ayrılmaz bir kesimi olan Türkiye’nin de kendi içinde ve büyük Avrasya coğrafyasında sürmekte olan kapsamlı dönüşüme uygun bir biçimde “Yeniden Asya” inisiyatifi ile “Asya Yüzyılı”nı karşıladığını aktardı.

Türkiye’nin mevcut siyasi ve ekonomik kurumsal taahhütlerini dikkate alarak, Asya genelinde ortaya çıkan çok taraflı dinamizmden daha âlâ ve verimli biçimde yararlanmayı ve buna katkı sağlamayı amaçladığını vurgulayan Şentop, “Türkiye olarak Asya’ya yalnızca siyaset ve güvenlik eksenli bir zaviyeden bakmıyoruz. Ekonomik, kültürel ve toplumsal bağların güçlendirilmesine de olağanüstü ehemmiyet gösteriyoruz.” diye konuştu.

Şentop, Çağdaş İpek Yolu’nun canlandırılmasının bölgelerin refahı ve kalkınmasına önemli ivme kazandıracağını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu meyanda yürüttüğümüz ‘Orta Kordior Girişimi’ ile yaptığımız ulaşım ve güç iletim çizgisi yatırımları ile bu teşebbüste önemli bir rol oynuyoruz. Değerli bir deneyim edindik. Zengezur Koridoru’nun açılması ile bu alanda hepimiz için daha bir çok eşsiz fırsat ortaya çıkacak. Bizler de ülkelerimiz ortasında kardeşliğe, tarihi ve kültürel bağlara, karşılıklı hürmet ve inanca dayalı mevcut güçlü bağlarımızı sürdürdüğümüz sürece ulaşım, ticaret, güç, eğitim, toplumsal ve kültürel alanlardaki birlikteliğimizi geliştirdiğimiz sürece, halklarımız ortasındaki kardeşlik münasebetlerini daha da derinleştirdiğimiz sürece, gelişen Asya’nın dünya sahnesinde önde gelen üç ülkesi olarak yükseleceğiz. Fakiri, yetimi, garibi, haklıyı önceleyen gerçek medeniyeti de bütün dünyaya tanıtacağız. Öteki taraftan ortak ve somut bir milletlerarası aksiyon gerektiren ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve nefret telaffuzunun dünya çapındaki tehdit edici yükselişine karşı Batı’nın riyakar siyasetleri değil, fakat ve lakin bizim üzere insanı merkeze alan bir medeniyetin güçlü ve haklı sesi karşı durabilecektir.”

– “TÜM DÜNYA DERİN BIR MÜLTECİ KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA”

Bütün dünyanın derin, hatta kronik hale gelmiş bir mülteci krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Şentop, “Mülteci krizi lakin ve fakat bu durumun ana sebepleriyle gayret etmekle çözülebilir. Bu türlü bir çabanın içtenlikle yürütülmesi her bir mültecinin hayat hakkının, bütün dünyadaki bütün insanların hayat hakkı kadar pahalı olduğunun şuuruna ve inancına sahip bir medeniyetin temsilcilerinin öncülüğüyle mümkündür.” diye konuştu.

Şentop, bugün bu göç dalgalarının ortaya çıkmasına sebep olan, diğer ülkelerdeki insanca yaşanabilecek kaideleri ortadan kaldırmaktan çekinmeyen, insanlara yalnızca çıkarlarıyla örtüştüğü sürece paha veren bütün devletlerin de artık bu veballerinin sorumluğunu üstlenmesi, bedelini karşılaması ve külfetini paylaşması gerektiğini vurguladı.

Bunların yanında, mültecilerin dahi derilerinin rengi, gözlerinin formu, meskenlerinin coğrafik pozisyonu, müziklerin tonuna nazaran ayıran Batı toplumunda İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve ayrımcılığın şiddetlendiğine de şahit olduklarını aktaran Şentop, yeni teknolojilerin de katkısıyla geçersiz bilgilendirme, yanlış bilgilendirme ve palavra haberlerle bu toplumsal hastalıkların daha da yayıldığını, şiddetinin arttığını kaydetti.

Şentop, ne mültecileri ayırdıklarını, ne de ayrımcılığa ve inanca dayalı zulümlere sessiz kaldıklarını belirterek, “Bunun için memleketler arası toplumun hem İslam ve Müslüman düşmanlığına karşı, hem de dezenformasyon, mezenformasyon ve palavra haberlerle gayrette somut adımlar atması gerektiğine inanıyoruz.” sözlerini kullandı.

– “AYRIMCILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞINI ÇOK DAHA NET HALDE REDDEDECEĞİZ”

TBMM Lideri Mustafa Şentop, kelamlarını şöyle sürdürdü:

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Liderleri Toplantısı bugün olduğu üzere, bundan sonraki periyotta de birebir ehemmiyet ve kararlılıkla yapılmaya devam edecektir. Bizler bir epeyce, şiddetin ve terörizmin karşısında çok daha dik duracağız. Ayrımcılık ve İslam düşmanlığını çok daha net biçimde reddedeceğiz. Karabağ probleminde tesis edilen adalet, Cammu ve Keşmir probleminde de inşa edilecek, memleketler arası hukuk temelinde ve Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda Pakistan’ın haklı davası da tahlile kavuşacaktır. Kıbrıs sıkıntısında adil, sürdürülebilir, gerçekçi ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir tahlil, Ege ve Doğu Akdeniz’de ise milletlerarası hukuka uygun bir yaklaşım bizlerin sesinin çok daha ortak ve gür biçimde çıkması ile mümkün olacaktır.”

FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ üzere tüm terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı ortak gayretlerinin terörün önünde çok daha dirençli bir duvar olarak yükseleceğini vurgulayan Şentop, “Bizler birbirlerini gördüklerinde yüzleri gülen beşerler olarak, bugün münferit menfaatlerimiz için değil tam bilakis, kardeşlik için, birbirinin kaygısına derman olmak için, birbirinin yüzünü güldürmek için, birbirine yarenlik, dostluk edebilmek için bir ortaya geldik. Zira bizler gerçek, samimi, ezeli ve ebedi dostlarız, birbirimize karşı kardeşten de öteyiz, üç ülke, biriz ve beraberiz. Türkiye, bölgelerimizde güvenlik ve istikrarın tesisine gereksinim duyulan her hadisede dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir. Azerbaycan ve Pakistan ile el ele, omuz omuza beraberce hareket edecektir.” halinde konuştu.

Şentop, Azerbaycan ve Pakistan’a 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardındaki FETÖ terör örgütüyle uğraşa verdikleri dayanak için teşekkür etti.

Toplantıda, Azerbaycan Ulusal Meclisi Lideri Sahiba Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclis Lideri Asad Kaiser de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların akabinde iştirakçiler aile fotoğrafı çektirdi.

KAYNAK: AA

Yorum yapın